Ulti
A lapokról:


Az ulti kártyacsomag 32 lapból áll A lapok ütőértéke növekvő sorrendben: 1. Parti, Ulti, Húsz-száz, Negyven-száz bemondás esetén: hetes(7), nyolcas(8), kilences(9), alsó(B), felső(F), király(K), tízes(10), ász(A) 2. Betli, durchmars bemondás esetén: hetes(7), nyolcas(8), kilences(9),tízes(10), alsó(B), felső(F), király(K), ász(A) A lapok pontértéke: A tízes és ász: 10 összesen 80 A többi lap: 0 " 0 ------------------------------------ mindösszesen 80 Egyéb pontértékek (csak a parti, húsz-száz, negyven-száz játékok esetén): Húsz (kézben lévő felső és király nem adu-színből): 20 összesen 60 Negyven (kézben lévő felső és király adu-színből): 40 " 40 Utolsó ütés: 10 " 10 ------------------------------------------------------------------------ mindösszesen 110

A játékról:
     Leosztás:
        A jobbforgás szerint egyenként osztva a lapokat összesen minden játékos 10 lapot kap
        A megmaradt 2 lap a talon, melyet nem nézhet meg egyik játékos sem.
        Az osztást a kezdő játékosnál kell kezdeni és sorban laponként kell osztani a többieknek.
        A kezdő játékos az, aki kezdi a licitálást
        Hogy ki legyen a kezdő ezt laphúzással el lehet dönteni, de ha további játékok is vannak,
        akkor a kezdés joga átszáll a jobbforgás szerinti következő játékosra
         Megjegyzés: a programban mindig az "A" helyen ülő játékos a kezdő
     Hárman játszák és a licitálás után két pártra szakadnak
      Vállaló:  a legmagasabb pontértékű figura-kombinációt bemondó
      Ellenpárt: a másik két játékos
      Az ellenpárt ütései együttesen számítanak
     A vállaló célja:
      A következő figurák megcsinálása
       Megjátszandó figurák: a licitálás alatt kell bemondani
        A figurák ésszerűen kombinálhatók
        1. Parti
        2. Ulti
        3. Negyven-száz
        4. Húsz-száz
        5. Négy-ász
        6. Négy-tizes
        7. Betli
        8. Durchmars
        9. Terített betli
       10. Terített durchmars
       Jelzett lapok: csak az ütések első körében lehet bemondani
       11. Húsz
       12. Negyven
     Az ellenpárt célja:
        megakadályozni a figurák megcsinálását
     Adu-színek:
        Nincs  - a betlihez és a durchmarshoz nincs adu
        Piros  - a bemondott figura pontértékét duplázza
        Tök   - nem duplázza a pontszámot
        Zöld  - nem duplázza a pontszámot
        Makk  - nem duplázza a pontszámot
         Piros betlit és piros durchmarsot lehet mondani, ami duplázza a pontszámot,
         de a piros szín ekkor sem számít adunak.
     Licitálás:
        Versengés azért, hogy ki a vállaló és milyen magas játéko(ka)t játsszanak
        A licitálást a kezdő játékos (a programban a piros) kezdi 
        A licitálás és a játék iránya az óramutató járásával ellentétes irányú
        Aki nem akar résztvenni a licitálásban, passzt mond
        Eredménytelen licitálás: ha a licitálás elején sorra mindenki passzolt
          Ebben az esetben nincs játék, új leosztás kell
        A licitálás módja:
          Egy játékos licitálása a talon felvételével kezdődik, ez a talon valamelyik
           lapjára kattintással történik
          A talonban lélő két lap kicserélhető a licitáló saját lapjaival
          A programban a két lap cseréjét el kell végezni. Ha mégsem akar cserélni, akkor a cserét csak
           imitálni kell úgy, hogy a talon lapjait egymás között kell felcserélni
          A két lapcsere megtétele után a bemondások következnek, amit az adu-szín megadásával
           (betliknél és durchmarsoknál csak piros színt enged a program, de nincs adu)
           majd a passzal kell lezárni. 
          Aki felveszi a talont, annak összességéban magasabb pontértékű bemondást kell tennie
           mint amit az előző licitáló vállalt
          Az újabb licitálás törli a korábban bemondott játéko(ka)t
        A licitálás vége: ha bármely bemondás után a másik két játékos passzol
        A vállaló az lesz, aki utolsónak licitál
         Bemondások: mindig valamilyen adu szín bemondásával együtt érvényesek
          A programban a bemondás neve utáni téglalapra kattintással történik
          A programban a törlés parancs az utoljára aktivált bemondást törli
         A figurák:
            A figurák kombináltan is bemondhatók
            Parti:
              Azt jelenti, hogy a bemondó ütéseiben haza akarja vinni a pontok többségét
              Az ász, a tízes és az utolsó ütés 10-10 pontot ér
              A húsz és negyven bemondása növeli a pontértéket
            Ulti:
              A bemondó kötelezi magát, hogy az utolsó kört az adott színű 7-es ütésével viszi haza
            Negyven-száz:
              A bemondó arra vállalkozik, hogy ütéseiben száz pontot csinál a kézben lévő negyvennel együtt
              Az ász, a tízes és az utolsó ütés 10-10 pontot ér
              A bemondó eleve negyvenet mond de húszat nem mondhat még akkor sem ha az a kézben van
            Húsz-száz:
              A bemondó arra vállalkozik, hogy ütéseiben száz pontot csinál a kézben lévő hússzal együtt
              Az ász, a tízes és az utolsó ütés 10-10 pontot ér
              A bemondó eleve húszat mond de negyvenet nem mondhat még akkor sem ha az a kézben van
            Négy-ász:
              A bemondó arra vállalkozik, hogy ütéseiben a mind a négy ászt hazaviszi
              A bemondása esetén a partit is számolni kell
            Négy-tízes:
              A bemondó arra vállalkozik, hogy ütéseiben a mind a négy tízest hazaviszi
              A bemondása esetén a partit is számolni kell
            Betli:
              A bemondó arra vállalkozik, hogy egyetlen ütést sem visz haza
              Adu-szín nincs, de a piros aduszín bemondásával duplázható a játék értéke
            Durchmars:
              A bemondó arra vállalkozik, hogy minden ütést haza visz
              Adu-szín nincs, de a piros aduszín bemondásával duplázható a játék értéke
            Terített betli:
              Ugyanaz mint a betli, de a játékosok kiterített lapokkal játszanak az első hívás-kör után
              Adu-szín nincs
            Terített durchmars:
              Ugyanaz mint a durchmars, de a játékosok kiterített lapokkal játszanak az első hívás-kör után
              Adu-szín nincs
         A jelzések: a jelzéseket az első ütés-körben kell megtenni
            Húsz:
              A bemondó jelzi, hogy egy nem adu-színből nála van a felső és a király
              A parti, a húsz-száz és a negyven-száz esetén 20 pontot ér
            Negyven:
              A bemondó jelzi, hogy az adu-színből nála van a felső és a király
              A parti, a húsz-száz és a negyven-száz esetén 40 pontot ér
         Kontrák: kontrázni csak az első ütés-körben, rekontrázni csak a második ütés-körben lehet
              A programban a kontrázandó bemondásra kattintással történik
              A kontrák kombináltan is bemondhatók
              A kontrák fokozatai:
              1. kontra    a kontrázott figura pontértékének 2-szerese
              2. rekontra   a kontrázott figura pontértékének 4-szerese
              Az ellenpárt kontrája közösnek számít, de a betlit és durchmarsot külön kontrázzák
         Az ütések:
            A ütések 10 db három lapból álló hívás-kört jelentenek
            A lap-ráadás szabályai:
              Színre azonos színt köteles tenni az aktuális játékos
              Ha nincs a hívott színből, akkor adu-színt köteles tenni
              Ha se azonos szín, se adu-szín nincs, akkor tehet más színű lapot
              A betli és durchmars esetén a felülütés, ha van olyan lap, kötelező
              A fenti szabályok megsértése renonszot jelent, a hibázó fizeti az összes
              bemondott figurát a többi játékos mindegyikének
            Kié a hívás-kör?
              A hívás-kör azé lesz, aki a körben a legmagasabb ütőértékű lapot tette
            A lehívó:
              Az első lehívást a vállaló játékos teszi meg
              Az új lehívó az lesz, aki az előző kört hazavitte
         Az elszámolás:
            A játék elején a játékosok megállapodnak az alappont értékében
            A számítási táblázat:
            -------------------------------------------------------------------
            Figurák        :   Pontértékek   : Adu : Csendesen :
                       : nem piros :  piros  :    :      :
            -------------------------------------------------------------------
            Parti         :   1  :   2   :  i  :   n   :
            -------------------------------------------------------------------
            Ulti         :   4  :   8   :  i  :   i   :
            -------------------------------------------------------------------
            Negyven-száz     :   4  :   8   :  i  :   n   :
            -------------------------------------------------------------------
            Húsz-száz       :   6  :  12   :  i  :   n   :
            -------------------------------------------------------------------
            Négy-ász       :   3  :   6   :  i  :   n   :
            -------------------------------------------------------------------
            Négy-tízes      :   9  :  18   :  i  :   n   :
            -------------------------------------------------------------------
            Betli         :   5  :  10   :  n  :   n   :
            -------------------------------------------------------------------
            Durchmars       :   7  :  14   :  n  :   n   :
            -------------------------------------------------------------------
            Terített betli    :   20  :   -   :  n  :   n   :
            -------------------------------------------------------------------
            Terített durchmars  :   28  :   -   :  n  :   n   :
            -------------------------------------------------------------------
            A csendesen megjátszott ulti az aktuális pontérték felét ériVissza a honlapra