Illusztrált tarokk
A lapokról:


A tarokk kártya 54 lapból áll A lapok ütési sorrendben: Tarokkok: Skíz, XXI, XX, ... ,I(Pagát) Honőrök: Skíz, XXI (nagy honőrök), I (kis honőr) Színes lapok: Színek: pikk, treff, kőr, káró Fejes színek ütési sorrendben: király, dáma, lovas, búb Fejetlen színek ütési sorrendben: pikk és treff esetén: 10, 9, 8, 7 kőr és káró esetén: 4, 3, 2, 1(ász) (az Illusztrált tarokk ezek közül csak a 10 és 1 lapokat használja, ezért ebben a tarokkban csak 42 lap szerepel) A lapok ütőértéke: A Skíz üt mindent A nagyobb számmal jelzett tarokk üti az kissebb számmal jelzett tarokkot A tarokkok ütik a szines lapokat A színes lapok csak azonos színen belül ütik egymást, ahol a legerősebb a király, ezt követik gyengülő ütőértékkel a dáma, lovas, búb, pontozott lap Ütőszám: A lap ütöerejét fejezi ki, azaz az összes általa üthető lapok számát A lapok pontértéke: A honőrök: 5 összesen 15 A többi tarokk: 1 " 19 A királyok: 5 " 20 A dámák: 4 " 16 A lovasok: 3 " 12 A búbok: 2 " 8 A tizesek és ászok: 1 " 4 ------------------------------------ mindösszesen 94

A játékról:
     Négyen játszák és a licitálás után két pártra szakadnak
      Felvevő párt: a felvevő (a legmagasabb játékot bemondó) és partnere (akit segitőül meghív)
      Ellenpárt: a másik két játékos
      (Előfordulhat, hogy a felvevő - önhívás esetén - egyedül alkotja a felvevő pártot,
       ebben az esetben az ellenpártot a másik három játékos képezi)
      Az egy pártba tartozók ütései együttesen számítanak
     A felvevő és egyúttal a játék célja:
      1. a játszma megnyerése, azaz 48 pont hazavitele a skartjában, saját és partnere ütéseiben
        (pontegyenlőség esetén 47-47 az ellenpárt nyeri a játékot)
      2. a következő figurák megcsinálása bemondva vagy bemondatlanul (csendesen)
        a. tulétroá (tuli, trúll) -
        b. négy király       :
        c. dupla játék       :  ezek a figurák bemondva és csendesen is megcsinálhatók
        d. pagát ultimó       :  és díjazással járnak
        e. XXI-fogás        :
        f. volát          -

        g. centrum         -
        h. kismadár         :
        i. nagymadár        :  ezek csak bemondva érvényesek és díjazottak
        j. pagát uhu        :
        k. király uhu        :
        l. király ultimó      -
     Az ellenpárt célja:
        megakadályozni úgy a játék mint a figurák megcsinálását
        Az ellenpárt ugyanúgy megcsinálhatja a figurákat, mint a felvevő párt.
     Kontrák:
        Úgy a játékot mint a figurákat meg lehet kontrázni
        A kontráknak fokozatai vannak, amelyeket felvaltva mondja a két párt valamelyik tagja
        és ugrani nem lehet a fokozatokban
        Minden fokozat a kontrázott dolog pontértékét a duplájára növeli
        A kontrák fokozatai:
          1. kontra       2-szeres
          2. rekontra      4-szeres
          3. szubkontra     8-szoros
          4. hirskontra    16-szoros
          5. mordkontra    32-szeres
     Leosztás:
        A jobbforgás szerint egyenként osztva a lapokat összesen minden játékos 9 lapot kap
        A megmaradt 6 lap a talon, melyet nem nézhet meg egyik játékos sem.
        Az osztást a kezdő játékosnál kell kezdeni és sorban laponként kell osztani a többieknek.
        A kezdő játékos az aki kezdi a licitálást majd a játéknál a kezdő lap lehívását
        Hogy ki legyen a kezdő ezt laphúzással el lehet dönteni, de ha további játékok is vannak,
        akkor a kezdés joga átszáll a jobbforgás szerinti következő játékosra
         Megjegyzés: a programban mindig az "A" helyen ülő játékos a kezdő.
     Licitálás:
        Versengés azért, hogy ki vegye fel a játékot és milyen magas játékot játsszanak
        A játékok rangsora:
          Mármas játék     1 pont
          Kettes játék     2 pont
          Egyes játék      3 pont
          Szóló játék      4 pont
        A licitálás és a játék iránya az óramutató járásával ellentétes irányú
        A licitálás jogosúltsága:
          Csak az vehet részt (de nem köteles rá), akinek legalább egy honőrje van
           Kivétel: ha hárman rendre passzoltak, akkor az utolsó játékos honőr nélkül is licitálhat
               (Hármat mondhat) bízva abban, hogy a skartban kap honőrt. Ha nem kap, akkor renonsz
          Pász: aki nem vehet részt, vagy nem akar résztvenni a licitálásban, pászt mond
          Aki licitálásban egyszer már pászolt, az a továbbiakban már nem licitálhat (csak pászolhat)
          Eredménytelen licitálás: ha a licitálás elején sorra mindenki pászolt, ekkor új leosztás kell
        A licitálás módja: a licitálást a kezdő játékos kezdi és a jobbforgás szerint a többiek
          Minden bemondásnak legalább egy fokkal magasabbnak kell lennie az utolsó bemondásnál,
          de az elsönek licitáló játékos tarthatja (vállalhatja) az utána bemondott magasabb játéko(ka)t
          Ilyenkor azt mondja Tartom. Ha nem él tartási jogával, akkor ez a jog átszáll az utánna
          következő licitáló játékosra.
        A licitálás vége: ha bármely bemondás után a többi játékos pászol
        A felvevő: az lesz, aki a legmagasabb fokú játékot mondta be, vagy tartotta azt
        A licitálásnak szigorú szabályai vannak, amelyeket be kell tartani
          Kétféle licitálás van:
           1. Rendes licitálás:
            Az elsőnek licitáló bármilyen játék bemondásával kezdheti a licitálást, de
            ha Hármassal kezdi, az utána bemondott Kettőt még tartani köteles
            De ha a tartás helyett Egyest mond, akkor nem engedheti át a játékot másnak
            Ha nem Hármassal kezdi a licitálást, szintén tartania kell a játékot, akár a Szólóig
            A többi licitáló mindig csak egy fokkal magasabb értékű játékot mondhat be az utolsó bemondásnál
            Hármas játéknál a felvevő a talon megtekintése nélkül kijelentheti, hogy nem veszi fel
            a játékot. Ilyen esetben új leosztás következik.
              Skízzel való licitálás szabályai:
               a. Bárhol ül a skízes és bármilyen kevés tarokkja van (még szóló skíz esetén is)
                legalább Egyes játékig köteles licitálni (srófolni)
               b. Skízzel és összesen 7 tarokkal bármely ülés esetén Szólóig kell licitálnia
               c. Egy kézben lévő skízes és pagátos összesen 6 tarokkal Szólóig köteles licitálni,
                ha a másik licitáló közvetlenül előtte ül.
               d. Az egy kézben lévő skízes és XXI-es, legalább 6 tarokkal, bármilyen ülés esetén
                Szólóig köteles licitálni.
              XXI-el vagy Pagáttal való licitálás szabályai:
                Általában Egyes játékig köteles elmenni
                Kivételek:
                  a. Ha csak a közvetlenül előtte ülő játékos licitált a rendes licitálás
                   szabálya szerint (Hármast mondott), ebben az esetben Kettesnél nagyobb értékű
                   játékot nem mondhat (legfeljebb a XXI-es megfelelő lap esetén invitet adhat)
                  b. Az engedés esete: ez hasonló az invites licitáláshoz, amely a XX-as tarokkra vonatkozik
            A rendes licitálás befejezése után mindig a XX-as tarokkot kell meghívnia a felvevőnek
           2. Invites (a rendestől eltérő) licitálás:
            Akkor lehet alkalmazni, ha nagy honőr kíséretében a XX, XIX, XVIII tarokkok közül
            az egyik a játékosnál van.
            Az inviteléssel éppen azt jelezzük társainknak, hogy nagy honőr (Skíz vagy XXI) kíséretében
            a fenti három tarokk közül melyik van nálunk.
            Az invitelés elfogadója pedig köteles ezt a jelzett tarokkot meghívni partnernek.
            Igy az invitet adó és fogadó egy pártba kerülnek
            Invitet adó, aki jelzi a kezében lévő magas tarokkot, az invitet fogadó pedig,
            aki tovább licitálva elvállalja a játékot.
              a. Engedett játék:
               A nagy honőrös XX-as a Kettes játékot az utána licitáló játékos részére átengedni jogosult (pászolhat)
               Szabályai:
                 1. A Kettes játékot engedni csak akkor szabad, ha a nagy honőrös XX-nak lagalább 5 tarokkja van
                 2. Engedni Pagáttal és XX-al is lehet, bármennyi tarokk is van a kézben
              b. A XIX-es invit:
               Ismertető jele az egy fokkal való ugrás a licitálásban, ha elől van a licitáló
               A licitálásban a Tartás is egy fokkal magasabbat jelent
               Ez az invit arra megy ki, hogy a XIX-es tarokk tulajdonosaként partnernek ajánlkozik a licitáló
               Az invitet adó tehát egy fokot ugrik a licitálásban, aki fogadja tovább licitál, az invitet adó
               pedig átengedi a játékot neki (pászol)
               Ha az invitet adni akaró nem az első licitáló, akkor két fokot kell ugrania a licitálási sorban,
               azaz Hármas után Egyest mond.
              c. A XVIII-as invit:
               Ismertető jele a két fokkal való ugrás a licitálásban, ha elől van a licitáló
               A licitálásban a Tartás is egy fokkal magasabbat jelent
               Ez az invit arra megy ki, hogy a XVIII-as tarokk tulajdonosaként partnernek ajánlkozik a licitáló
               Az invitet adó tehát két fokot ugrik a licitálásban, aki fogadja tovább licitál, az invitet adó
               pedig átengedi a játékot neki (pászol)
               Ha az invitet adni akaró nem az első licitáló, akkor három fokot kell ugrania a licitálási sorban,
               azaz Hármas után Szólót mond.
            Invitet adni Pagáttal nem szabad
            Invitet adni csak erős lapra érdemes (engedni is), többnyire csak akkor érdemes, ha a nagy honőr mellett
            a Pagát is a kézben van, így biztosak lehetünk abban, hogy az invitet fogadó nem egy gyenge Pagátos
            Invitet fogadni bármilyen honőrrel lehet, de nem kötelező
        A talon felosztása:
         A licitálás befejeztével a játékosok a talonon osztozkodnak a következőképpen:
         Amennyiben az "A" a felvevő, sorrendben a következő számú lapokat kapják:
                    Hármas Kettes Egyes Szóló
                    ----------------------------  
                  A   3    2    1   0
                  B   1    2    2   2
                  C   1    1    2   2
                  D   1    1    1   2   
        A skart:
         Minden játékos annyi lapot köteles lefedve a skartba tenni, ahány lapot kapott a talonból
         A skartok lapjainak száma a talonnal azonos számú lapot tartalmaz a talonból felvett lapok cseréje után
         A skartba fektetett lapok minden játékos esetében a saját ütéseihez számítanak hozzá az elszámoláskor.
         Skartolási szabályok:
            Nem szabad a skartba honőrt vagy királyt fektetni,
            Tilos elfogadott invit vagy engedett játék esetén az inviteléssel jelzett tarokkot leskartolni
            Letehetjük azonban azokat a lapokat is, amelyeket a talonból kaptunk
            A skartba lehet tarokkot is tenni a fentiek figyelembevételével
            Hibás skartolás (renonsz):
              A renonsz durva szabálysértést jelent, amelynek komoly büntetés az eredménye
              Aki a skartolás fenti szabályait elvéti, köteles megfizetni mindhárom társának a bemondott
              figurákat és a játékot, függetlenül attól, hogy ki nyerte azokat
              Új játék jön, ha bármelyik játékosnak a talonból vett lapok hozzászámításával sincs
              egyetlen tarokkja sem, vagy csak egyedül a XXI-es tarokkja van. Amennyiben ez azért
              áll elő, mert tarokkot fektetett, akkor a játék tovább folyik.
              Előfordul, hogy három játékos pásza után a negyedik honőr nélkül licitál - bízva abban,
              hogy a talonból kap honőrt - de ha honőrt nem kap, ez szintén renonszt jelent és
              megfizeti a többi játékosnak a hármas játék díját.
            Tarokk fektetés (a skartba tarokkot tesz):
              Ha a felvevő tarokkot fektet a skartba, akkor köteles a fektetett tarokkokat megmutatni
              A többi játékosnál a tarokk fektetését nem kell jelezni, csak a skartolás végén kell jelezni
              az összesen fektetett tarokkok számát. Pl. 2 tarokk fekszik.
              Rendes licitálás esetén előfordulhat, hogy egy lehetséges partner (XX tarokkja van) úgy ítéli,
              hogy jobb esélye van, ha a XX tarokkot lefekteti. Ekkor hárman játszanak a felvevővel szemben.
              A XX tarokk fektetését természetesen jelezni kell, hogy a játékosok tisztában legyenek vele.
              A skart más lapjait csak a játék végén lehet megnézni
              Amennyiben nincs tarokk fektetés (nem jelezte senki), akkor a skart tisztának tekintendő
            Skartolási elvek:
              Vannak egyezményes szabályok, de ezek nem kötelező érvényűek, ezért ezeket nem ismertetem
         Meghívás:
            A felvevő meghívja a segítő partnert. Pl. meghívom a XX-as tarokkot
            Nem hívhat meg mást, mint ami a licitálás eredményeképpen már eldőlt
            Ha nem volt invit vagy engedés, akkor a felvevő még a bárki által történt tarokk fektetés esetén is
            köteles a XX-as tarokkot meghívni
            Ha a XX-as nála volna, akkor a következő legmagasabb hiányzó tarokkot kell segítségül hívni
            Önhívás esetén, amikor a felvevő a nála lévő tarokkot hívja partnernek,
              és több nagyértékű tarokkja is van sorban egymásután (pl. XIX, XX), akkor bármelyiket hívhatja,
              de ha lyuk van a tarokk-sorban, akkor a lyuk feletti tarokkot kell hívnia
              (pl. XVIII és XX esetén a XX-ast kell hívnia)
              Önhívás esetén a felvevő egyedül játszik a másik három játékossal szemben.
            Hivatalos kontra:
                Tarokk fektetés esetén előfordulhat, hogy a meghívott tarokk fekszik,
                ekkor a hívott tarokkot fektető játékos ezt köteles jelezni - fekszik, hivatalból kontra
                Ilyen esetben a kontrázott játék tovább megy és a felvevő egyedül játszik a másik három ellen
         Bemondások:
            A meghívás után a felvevő nyilatkozik először, utánna a többi játékos az ütési sorrendben
            Eltérően a licitálástól a játék eme periódusában mindenkinek jogában áll addig nyilatkozni,
            amíg az utoló bemondás után négy egymást követő pász el nem hangzik
            Ha pászolt is valaki, amint rá kerül a sor, ismét mondhat be figurát, vagy kontrázhatja valamelyiket
            A bemondások vége: egymás után sorban négy pász hangzik el.
            A bemondások sorrendje:
              1. Tarokkszám bemondása, ha 8 vagy 9 tarokk van a kézben
                Azonnal be is szedi mindhárom játékostól a neki ezért járó díjat
                Elhallgatott tarokkszámunkért a játék végén csak a partner fizeti meg a díját
                A tarokkszám bejelentése nem kötelező, csak a bemondott és kontra ultinál köteles a kontrázó
                az esetleges tarokkszámát bemondani
                Ha 9 tarokkunk van a kézben, nem mondhatunk 8 tarokkot
              2. A figurák bemondása:
                A következőkben ismertetendő figurák bármilyen sorrendben bemondhatók
                Kivétel ez alól, hogy volát bemondása után trúll, négy király és dupla játék már nem mondható be
                A játékok és bemondott figurák kontrázhatók bármely ellenpárti játékos által, ezek rekontrázhatók, stb.
                (A kontrázó fél a figurát újból be is mondhatja. Pl. kontra négy király, négy király)
                (Az is előfordulhat, hogy a kontrázott figurát a kontrázók csendesen megcsinálják)
                A program a zárójelbe tett két esetet nem tudja kezelni
         A figurák:
            A figurák és kontrák halmozottan is bemondhatók
            Tulétroá (trúll, tuli):
              Azt jelenti, hogy a bemondók a három honőrt ütéseikben haza akarják vinni
            Négy király:
              A bemondásánál a partnerek arra vállalkoznak, hogy ütéseikben a mind a négy királyt hazaviszik
            Dupla játék:
              A bemondók arra vállalkoznak, hogy ütéseikben és skartjukban a 94-ből legalább 71 pontot hazavisznek
            Volát:
              Bemondása esetén a bemondók arra vállalkoznak, hogy mind a 9 lehívás-kört hazaviszik
            Pagát ultimó:
              A bemondó kötelezi magát (esetleg partnerét), hogy az utolsó kört a Pagát ütésével viszi haza
            Király ultimó:
              A bemondók az utolsó kört a jelzett színű királlyal akarják elvinni
            Pagát uhu:
              Az utolsó előtti (8.) kört a Pagáttal akarják elvinni
            Király uhu:
              Az utolsó előtti ütést a jelzett színű királlyal akarják elvinni
            XXI-fogás:
              A bemondók arra vállalkoznak, hogy az ellenfélnél lévő XXI-est a náluk lévő Skízzel elfogják
            Centrum:
              A bemondó párt arra vállalkozik, hogy az első 5 kört hazaviszi és az 5.-et a XX-al viszik haza
            Kismadár:
              A bemondók arra vállalkoznak, hogy az első 6 kört hazaviszik, a 6.-at a XXI-el ütik
            Nagymadár:
              A bemondók arra vállalkoznak, hogy az első 7 kört hazaviszik, a 7.-et a Skízzel ütik
         Az ütések:
            A bemondások befejezése után kezdetét veszi a játék, amely kilenc 4 lapból álló hívás-kört jelent
            Az első lehívást az induló (kezdő) játékos teszi meg, a következő lehívásokat mindig az előző
            hívás-kört elvivő játékos indítja.
            A ráadás szabályai:
              Színre azonos színt, tarokkra tarokkot köteles tenni az aktuális játékos
              Ha nincs a hívott színből, akkor tarokkot köteles tenni
              Ha se azonos szín se tarokk nincs, akkor tehet más színű lapot
              A fenti szabályok megsértése renonszot jelent, a hibázó fizeti a játékot és az összes
              bemondott figurát a többi játékos mindegyikének
            Kié a hívás-kör?
              Az hívás-kör azé lesz, aki a körben a legmagasabb ütőértékű lapot tette
              A legalacsonyabb értékű tarokk is üti bármely színes lapot
            A lehívó:
              Mindig az lesz az új lehívó, aki az előző kört hazavitte
         Renonszok:
            A játékos renonszot követ el, ha durva szabálysértési hibát követ el.
            Ebben az esetben a játék véget ér és fizetnie kell a másik három játékosnak az addigi összes bemondást.
            A renonsz esetei:
            1. Utolsó licitálóként honőr nélkül licitál, de a skartból nem kapott honőrt.
            2. Invites játék esetén az invitelt tarokkot elskartolja a játékos.
            3. A skartba királyt vagy honőrt tesz le a játékos (a program ezt nem is engedi meg).
            4. Az ütéseknél nem a lapdobás szabályainak megfelelően dobott lapot.
            5. Időre történő játék esetén a gondolkodási idő lejár (ez nem tarokk-szabály, de a program ezt figyeli).
         Az elszámolás:
            A játék elején a játékosok megállapodnak az alappont értékében
            A számítási táblázat:
            ---------------------------------------------------------------------------------
            Figurák        : Bemondva : Csendesen : Hármas : Kettes : Egyes : Szóló :
                       :      :      :     játékokban       :
            ---------------------------------------------------------------------------------
            Egyszerű játék    : "     :      :  1  :  2  :  3  :  4  :
            ---------------------------------------------------------------------------------
            Dupla játék bemondva :      :      :  4  :  8  : 12  : 16  :
            ---------------------------------------------------------------------------------
            Dupla játék csendesen : +     :      :  2  :  4  :  6  :  8  :
            ---------------------------------------------------------------------------------
            Volát bemondva    :      :      :  6  :  12  : 18  : 24  :
            ---------------------------------------------------------------------------------
            Volát csendesen    :      :      :  3  :  6  :  9  : 12  :
            ---------------------------------------------------------------------------------
            8 tarokk       : *  1  :   1  :
            -----------------------------------------------
            9 tarokk       : *  2  :   2  :
            -----------------------------------------------
            Tulétroá       :   2  : +  1  :
            -----------------------------------------------
            Négy király      :   2  : +  1  :
            -----------------------------------------------
            XXI-fogás       :   42  :   21  :
            -----------------------------------------------
            Pagát ultimó     :   10  :   5  :
            -----------------------------------------------
            Király ultimó     : %  15  :
            -----------------------------------
            Pagát uhu       : %  20  :
            -----------------------------------
            Király uhu      : %  20  :
            -----------------------------------
            Centrum        : %  10  :
            -----------------------------------
            Kismadár       : %  10  :
            -----------------------------------
            Nagymadár       : %  10  :
            -----------------------------------
             " dupla játéknál és volátnál nem fizetik
             + bemondott vagy csendes volátnál nem fizetik
             % csak bemondottan érvényesek
             * elől bemondva mindhárom játékos azonnal fizeti
              a végén bemondva csak a partner fizetiVissza a honlapra