Illusztrált tarokk


A program az Illusztrált tarokk játék elektrónikus megoldását adja.
A program levelező játékként működik, de lokális gépen is használható.


A játékról:


Az Illusztrált tarokk játék szabályainak ismertetése.

A programról:
A program Windows OS vagy vele kompatibilis platform alatt fut.
A szükséges Font-készletek: MS Serif vagy Tahoma, Arial.

A program kezelése és kezelőszervei:


A program elindulása után meg kell adni, hogy Helyi vagy Távoli játékot akarunk játszani. Ezt követően meg kell adni a kért adatokat (azonosító, PIN kód). A játékosok azonosítóinak megadása után a játék azonnal indul. A játék kezelése az egér használatával történik. A gép kiosztja a lapokat és kezdődhet a licitálást. A program méri a játékosok gondolkodási idejét. A játékot az "A" helyen ülő játékos kezdi és a tarokk játék szabálya szerint lépnek. Mindig az a játékos az aktív, amelyiknél a szines négyzet fedi a játékos betüjelét. Bajnokság szervezhető maximum 12 résztvevővel, ahol az elért pontszámok összegződnek. A program könyveli a lépéseket, amely megjeleníthető és nyomtatható. Hibás beavatkozást a program síp-jelzéssel tudat, amit az esemény-sor is jelez. A játék vezérlésére szolgáló parancs-gombok funkcióiról a jobb egérgomb nyomvatartása idejére egy rövid ismertető szöveget ad a program. A program jelzi a lépésszámot, a lépést és a lépést tevő játékos azonosítóját.
A funkció-gombok ismertetése: a bal egér-gomb kattintására működnek. A menü funkciói: 1. Új játék: új játékot indít a játékosok ciklikus forgatásával. 2. Játéklista: listázza a lementett játékokat. 3. Betöltés: betölti a lemezről a játék-sorszámnak megfelelő számú játékot. 4. Mentés: lemezre menti az aktuális játékot a játék-sorszámnak megfelelő számmal. 5. Nyomtatás: kinyomtatja a képernyőt. 6. Program: a program egyéb adatainak ismertetése. 7. Kilépés: kilép a programból.
A bejelentkezés: a kért adatokat meg kell adni (azonosító, jelszó).
Rögzít: rögzíti a kért adatot. Amennyiben a demo azonosítót adja meg, a játék azonnal indul, de ebben az esetben néhány funkció tíltva van. Más azonosító esetén a program kéri a PIN kódot. Ezt csak az első alkalommal kell megadni, mert a továbbiakban a program már tudni fogja a kódot. Amennyiben a kért PIN kód nem megfelelő, a program befejezi a működését.
A játék funkció-gombjai:
Beír: beírja a szövegmezőbe írt azonosítót a lista megfelelő elemébe. A beírás után lépteti a listaindexet és felajánl egy nevet, ami átírható. Csak mind a négy azonosító beírása után indítja a játékot.
Játéklap: listázza a játék lépéseit, amelyet nyomtatni is lehet. Csak akkor listáz, ha már történt érvényes lépés.
Lépés: ismételt kattintásokkal lejátszható a betöltött játék.
Léptet-Futtat: a jaték lejátszása lépésenként történik vagy automatikusan végig pörög. Léptet: a jaték lejátszása lépésenként a Lépés gomb ismételt kattintására történik. Futtat: a jaték lejátszása a Lépés-re fut a Léptet állapotba való kapcsolásig vagy végig pörög.
Táblázat: megjeleníti a bemondások táblázatát, amikor az éppen nem látszik. A bal-egérgomb nyomvatartása alatt jeleníti meg a táblázatot.
Bajnokság: Maximum 12 fős bajnokságot lehet rendezni (mini-bajnokság). Egy ablakot nyit, ahol a bajnokság aktuális állását meg lehet nézni. A bajnokságban résztvevők számát a tájékoztató sorban a szám > 0 jelzi a "Tarokk: szám" jelzésben. A bajnokság ablakának parancsai: Felvesz: felveszi a bajnokságba az ott még nem szereplő játékos(ok)at. Töröl: törölve a bajnokság bejegyzéseit, új bajnokságot indít. Ment: lemezre menti a bajnokság aktuális állását. Nyomtat: nyomtatja a bajnokság aktuális állását. Kilép: kilép a bajnokság ablakából.
A Játék időbeli korlátozásai: 1. Szabad: A játék nincs időben korlátozva. 2. Gyors : Minden játékos 10 perc gondolkodási időt kap. Fogyó rúdak jelzik a játékosok maradék idejét, a rudak és játékosok szinei egyeznek. Ha egy játékos ideje elfogy, elveszti a játékot. 3. Villám: Minden játékos 3 perc gondolkodási időt kap. Fogyó rúdak jelzik a játékosok maradék idejét, a rudak és játékosok szinei egyeznek. Ha egy játékos ideje elfogy, fizeti a bemondott figurákat a többieknek.
Idő rudak: Gyors és Villám játék esetén a játékosok mefelelő színű időrúdjai fogynak az idővel. Az időrudakra kattintva számszerűen is kiírja az annak megfelelő időt.
Aktív-Megnéz-Látszik-Takar-Saját: vált a játékmódok között. Aktív: mindig az éppen aktuális játékos lapjait mutatja (gyakorlás). Megnéz: csak a Mutat parancsra mutatja meg az aktuális játékos lapjait (játék). Mutat: megmutatja az aktuális játékos lapjait. Látszik: valamennyi játékos lapjait mutatja. Takar: valamennyi játékos lapjait takarja. Saját: csak a saját lapokat mutatja (levelező játék esetén).
Táblázat-kezelő parancsok: a játéktábla parancsai. Passz-Bezár: a passz továbbít a következő játékoshoz, a bezár kiüríti a játékmezőt. Tartom: mint elsőnek licitáló, tartja az utána bemondott játékot. Bedob: bedobja a játékos a lapokat. Pontoz: módosítja a bajnokság állását az új pontok hozzáadásával. Renonszok: - hibás bejelentés - hibás laphívás - űberelési hiba - időtúllépés időre történő játék esetén
Hálózat: ez a program levelező programként működik. Ez azt jelenti, hogyha távoli játékosokkal kíván játszani, akkor meg kell nyitnia a szokásos levelező rendszerét és a program által adott ill. a levél útján jött adatokat (cím, tárgy, szöveg) másolás útján (Ctrl-C, Ctrl-V) lehet egyikből a másikba átvinni. A levél küldését és vételét a levelező rendszerben kell elvégezni. Helyi : a játék a helyi gépen zajlik. Távoli: a játék a hálózaton át a szokásos levelező rendszer igénybevételével zajlik. Ebben a módban megnyitja a másoláshoz szükséges ablakot. Egyben be kell lépnie a saját levelező rendszerébe is, amit a játék alatt nyitva kell hagynia. A Windows Start sorában könnyen válthat a két futó program között, hogy melyik legyen az aktív. Amennyiben úgy kíván játszani távoli játékosokkal, hogy elküldi a lépést és akár ki is lép a programból és csak pl. másnap nézi meg, hogy válaszolt-e a soron következő partner, akkor a program indítása után kapcsoljon a Távoli módba és a Betölt paranccsal töltse be az automatikusan lementett játékot és futtassa el a programot a Futtat paraccsal végig. Ekkor a gépben a játék abba az állapotba kerül, ahol korábban abbahagyta a játékot. Ezután már átmásolhatja a levelező rendszeréből a partnertől megkapott lépést. A távoli üzemmód csak akkor használható, ha mind a négy partnernek bejelentkezési joga van a programba, ahol az egyes játékosok azonosítói éppen az e-mail címük. Az ezekhez szükséges PIN kódokat tőlem kell kérni. Küldés (Tarokk --> Levél): a lépés megtétele után a program beírja ezen ablak megfelelő részeibe a címet, a levél tárgyát és a szöveget, amelyeket át kell másolni a levelező rendszerének megfelelő részeibe és elküldeni a levelet. Majd ezt a parancsot le kell zárnia a tarokk program Kész parancsával. Ekkor átvált a program vételi módba. A küldési állapotba csak akkor kerül a program, amikor éppen Önön van a lépés sora és ez a lépés megtétele után automatikusan megtörténik. Vétel (Levél --> Tarokk): a levelező rendszerében meg kell várnia a soron következő játékos válaszlépését. Amennyiben ez megjön elegendő csak a szövegrészt átmásolni a tarokk program mefelelő mezőjébe és a Kész paranccsal a vételt végrehajtatni. Ekkor a partner lépése megjelenik a tarokk program játékmezőjén. A vételi funkció a további két partner esetében is hasonlóan elvégezhető. Távoli módban minden játékos csak a saját lapjait láthatja és amikor nem rajta van a lépés sora a progarm jelzi ezt amennyiben mégis lépni akarna. Azaz nem engedi a lépés megtételét. A lépésnek a szövegmezőben megjelenő adatait a tilde (~) jelek jelzik, ezért a levelező rendszerből a szövegnek csak az első és utolsó tilde jelek közé zárt részét kell átmásolni a tarokk program megfelelő mezőjébe, de a levél elküldésekor egyéb szöveggel is bővíthető a lépés. A tarokk levelező mezőiben megjelenő adatok nagyon kicsi karakterekkel vannak írva (jóformán nem is olvashatók), de ez ne zavarja, mert a kijelölésük és másolásuk így is elvégezhető. Érdemes követni az érkező levelek esetén a tárgymezőben lévő lépésszámot, mert helytelen lépés sorrend esetén a program ezt jelezni fogja és nem hajtja végre a lépést. A játékosok gondolkodási idői csak akkor telnek, amikor az illető játékoson van a lépés sora. A korlátozott idejű játék is használható a Távoli módban, ilyen esetben az idő-rúd elfogyása a játékosnál renonszot idéz elő, amelyre ugyanaz a szankció van mint egyéb renonsznál. Megjegyzés: a fenti levelező játék egy kissé körülményes, de van egy másik lehetőség is a távoli játékra. Amennyiben a partnerek rendelkeznek a TeamViever programmal és ismerik annak kezelését, akkor a megfelelő kapcsolatok létrehozásával közvetlenül is játszhatnak egymással (nem szükséges a levelező rendszer használata). TeamViever kezelése: https://www.youtube.com/watch?v=cNm7KhdrgG4
A játékról: A program figyeli a licitálás, a skartolás, a meghívás, a bemondások és a laphívások szabályosságát. Amennyiben hibát észlel, akkor azt jelzi ill. az esetleges renonszokat automatikusan kezeli. A játék végén kiterítve a játékosok lapjait, összegzi a játékosok által elért pontokat, melyek a bajnokság aktuális pontszámainak növelését szolgálhatják.Itt letöltheti a tömörített programot:


Vegyen fel egy C:/TAROKK könyvtárat és abba töltse le ezt a file-t és indítsa el.
Kibontás után a programot indító tarokk.exe file a fenti könyvtárban található.

A program az összes funkcióját csak PIN kód megadása esetén tudja!

Megjegyzések a programmal kapcsolatban

Ez a program személyhez kötött. Minden jog fenntartva.
A program népszerűsítését szivesen veszem.

Üdvözlettel
Nagy Sándor
Debrecen, 1998.Vissza a  honlapra