GombfociA program a gombfoci játék elektrónikus megoldását adja.
A program levelező játékként működik, de lokális gépen is használható.A programról:

A program Windows OS vagy vele kompatibilis platform alatt fut.
A szükséges Font-készletek: MS Serif vagy Tahoma.

A program kezelése és kezelőszervei:


   A program első elindulása után meg kell adni a kért adatokat (azonosító, PIN kód).
   Ezután indul a játékosok azonosítóinak felvétele.
   A két játékos azonosítása után a játékot lehet kezdeni.
   A játék kezelése az egér használatával történik.
   Kétféle játék lehetséges: időtől független játék és két-félidős játék.
   Egy félidő 5 perces. Az első félidőt automatikusan követi a második félidő.
   Az időtől független játék esetén nincsenek félidők, a játék unásig mehet.
   A játékot a fehér gombokkal rendelkező játékos kezdi és felváltva lépnek.
   A második félidőre a két csapat helyet cserél a pályán és a sötét csapat kezd.
   A gomb megpöccintése az egér bal-gombjával történik. Ha az egér érzékel
   egy gombot a grafikus mutató nyila körré változik.
   A lövés 'erőssége' annál nagyobb minél messzeb van a grafikus mutató a gomb
   középpontjától. A gomb elindulásának irányát a kör elhelyezkedése szabja meg.
   Csak azon csapat gombjai mozgathatók, amelyeket körrel érzékel az egér.
   Az egér jobb-gombja a 'fogd meg és vidd' funkcióval új helyre viszi a gombot.
   A labda-gombot nem lehet megpöccinteni, de a gólt követően a labdára való
   kattintás indítja az új középkezdést. A labda-érzékelést szálkereszt jelzi.
   A büntető szabályok akkor lépnek érvénybe, ha egy gomb az elrugás után
   a labda érintése nélkül az ellenfél játékosát üti meg elsőként.
   Egy csapat játékosai számmal vannak ellátva (csapatonként 6 játékos),
   így a játékosok egyedileg azonosíthatók.
   A büntetések az ismételt szabálytalanság esetén szigorodnak.
    1. fokozat: A játékos megintése (zöld szín jelzi)
    2. fokozat: A játékos megrovása (sárga szín jelzi)
    3. fokozat: A játékos kiállítása (piros szín jelzi)
          A kitíltott játékos a pályán kivülre (kispadra) kerül
          és ott már nem mozgatható.
          Ha egy csapat a kiállítások miatt túlságosan legyengül, akkor
          a csapat leléptetésre kerül, és az ellenfél nyeri a játékot.
    A félidő vége feloldja a büntetéseket.
   Bajnokság szervezhető max. 12 résztvevővel (0, 1 vagy 2 pont szerezhető).
   A bajnokság állását a program automatikusan lemezre menti, így az megmarad
   a program későbbi indítása esetén is.
   A program könyveli a lépéseket, amely megjeleníthető és nyomtatható.
   Hibás beavatkozást vagy egy eseményt a program síp-jelzéssel tudatja.
   Egy esemény-sor is szövegesen jelzi az éppen aktuális eseményeket
   vagy hibás beavatkozásokat.
   A játék vezérlésére szolgáló parancs-gombok funkcióiról a jobb egérgomb
   nyomvatartása idejére egy rövid ismertető szöveget ad a program.
   A program méri a játékosok által felhasznált időket
   valamint a félidő idejének állását.
   A program jelzi a lépésszámot, a lépést és a lépést tevő játékost.
   Két-félidős játék esetén az elért gólok és a félidő is jelezve van.
   A funkció-gombok ismertetése: A bal egér-gomb katintására működnek.
   A bejelentkezés: a kért adatokat meg kell adni.
    Beír: elfogadja a kért rendszer adatot.
      Amennyiben a demo azonosítót adja meg, a játék azonnal indul,
      de ebben az esetben néhány funkció tíltva van.
      Más azonosító esetén a program kéri a PIN kódot. Ezt csak az első alkalommal
        kell megadni, mert a továbbiakban a program már tudni fogja a kódot.
        Amennyiben a kért PIN kód nem megfelelő, a program befejezi a működését.
   A játék funkció-gombjai:
    A menü funkciói:
      1. Újraindítás: újraindítja a bejelentkezést.
      2. Betöltés: betölti a lemezről a korábban elmentett játékot.
      3. Mentés: lemezre menti az aktuális játékot.
      4. Nyomtatás: kinyomtatja a képernyőt.
      5. Program: a program egyéb adatainak ismertetése.
      6. Kilépés: kilép a programból.
    Beír: beírja a szövegmezőbe írt azonosítót a lista megfelelő elemébe.
      A beírás után lépteti a listaindexet az új cím beírására.
      Csak mindkét cím kitöltése után indul a játék.
    Játéklap: listázza a játék lépéseit, amelyet nyomtatni is lehet.
      Csak akkor listáz, ha már történt érvényes lépés.
    Előre: indítja a léptetéseket ill. a futtatást.
      Léptet-Futtat: vált a jaték lépésenkénti vagy automatikus végigpörgetése között.
      Léptet: a jaték lejátszása lépésenként az Előre parancsra.
      Futtat: a jaték lejátszása az Előre-val való indítás után automatikus.
    Bajnokság: betölti a lemezről a bajnokság állását és megjeleníti azt.
       1. Új bajnokság indítható üres adatokkal.
       2. A meglévő bajnokságba új résztvevőként felveszi a még hiányzót,
         ill. az aktuális játékot bajnokságként kezeli.
       3. Nyomtatni lehet a bajnokságot.
    A Játék típusa:
     Szabad-Időre: vált a kötetlen és kötött idejű játék között.
      Szabad: időben kötetlen játék.
      Időre : 2x5 perces félidejű játék.

Idő rudak: Időre történő játék esetén a játékosok mefelelő színű időrúdjai fogynak az idővel. Az időrudakra kattintva számszerűen is kiírja az annak megfelelő időt.
Hálózat: ez a program levelező programként működik. Ez azt jelenti, hogyha távoli játékosokkal kíván játszani, akkor meg kell nyitnia a szokásos levelező rendszerét és a program által adott ill. a levél útján jött adatokat (cím, tárgy, szöveg) másolás útján (Ctrl-C, Ctrl-V) lehet egyikből a másikba átvinni. A levél küldését és vételét a levelező rendszerben kell elvégezni. Helyi : a játék a helyi gépen zajlik. Távoli: a játék a hálózaton át a szokásos levelező rendszer igénybevételével zajlik. Ebben a módban a program megnyitja a másoláshoz szükséges ablakot. Egyben be kell lépnie a saját levelező rendszerébe is, amit a játék alatt nyitva kell hagynia. A Windows Start sorában könnyen válthat a két futó program között, hogy melyik legyen az aktív. Amennyiben úgy kíván játszani távoli játékossal, hogy elküldi a lépést és akár ki is lép a programból és csak pl. másnap nézi meg, hogy válaszolt-e a partner, akkor a program indítása után kapcsoljon a Távoli módba és a Betöltés paranccsal töltse be az automatikusan lementett játékot és futtassa el a programot a Futtat paraccsal végig. Ekkor a gépben a játék abba az állapotba kerül, ahol korábban abbahagyta a játékot. Ezután már átmásolhatja a levelező rendszeréből a partnertől megkapott lépést. A távoli üzemmód csak akkor használható, ha mind a két partnernek bejelentkezési joga van a programba, ahol az egyes játékosok azonosítói éppen az e-mail címük. Az ezekhez szükséges PIN kódokat tőlem kell kérni. Küldés (Foci --> Levél): a lépés megtétele után a program beírja ezen ablak megfelelő részeibe a címet, a levél tárgyát és a szöveget, amelyeket át kell másolni a levelező rendszerének megfelelő részeibe és elküldeni a levelet. Majd ezt a parancsot le kell zárnia a Foci program Kész parancsával. Ekkor átvált a program vételi módba. A küldési állapotba csak akkor kerül a program, amikor éppen Önön van a lépés sora és ez a lépés megtétele után automatikusan megtörténik. Vétel (Levél --> Foci): a levelező rendszerében meg kell várnia a partner játékos válaszlépését. Amennyiben ez megjön elegendő csak a szövegrészt átmásolni a Foci program mefelelő mezőjébe és a Kész paranccsal a vételt végrehajtatni. Ekkor a partner lépése megjelenik a Foci program játékmezőjén. A lépésnek a szövegmezőben megjelenő adatait a tilde (~) jelek jelzik, ezért a levelező rendszerből a szövegnek csak az első és utolsó tilde jelek közé zárt részét kell átmásolni a Foci program megfelelő mezőjébe, de a levél elküldésekor egyéb szöveggel is bővíthető a lépés. A Foci levelező mezőiben megjelenő adatok nagyon kicsi karakterekkel vannak írva (jóformán nem is olvashatók), de ez ne zavarja, mert a kijelölésük és másolásuk így is elvégezhető. A játékosok gondolkodási idői csak akkor telnek, amikor az illető játékoson van a lépés sora. A korlátozott idejű játék is használható a Távoli módban, ilyen esetrben az idő-rúd elfogyása a játék elvesztését jelenti.


Itt letöltheti a tömörített programot:


Kibontás után olvassa el az olvass.el file-t és kövesse az ott leírtakat.

A program az összes funkcióját csak PIN kód megadása esetén tudja!

Megjegyzések a programmal kapcsolatban

Ez a program személyhez kötött.
Minden jog fenntartva.

A program népszerűsítését szivesen veszem.

Üdvözlettel
Nagy Sándor
Debrecen, 1998.


Vissza a honlapra