Itt a HTML, HyperText Markup Language rendszerét mutatjuk be, sorbavéve a weblapok főbb részeit. A gyakrabban használt, főbb elemek bemutatására kerül sor amelyekről részleteket az elemek leírásánál olvashatsz.
Itt a HTML nyelv 4.0 verziója parancskódjainak részletes leírását találod.
Az egyes kódok funkciójuk szerint vannak csoportosítva, mellékelve egy külön táblázatot, ahol azok -abc- rendben is megtalálhatók.


 
 

a html alapjai
T A R T A L O M

az elemek részletes leírása
T A R T A L O M

 
- felső szintű elemek <HTML>

<HEAD>

<BODY>

<FRAMESET>
 
- a fejrész elemei <TITLE>

<META>

<STYLE>

<LINK>

<SCRIPT>

<ISINDEX>

<BASE>
 
a szövegrész elemei
- blokkszintű elemek
<ADDRESS>

<BLOCKQUOTE>

<CENTER>

<DEL>

<DIV>

<H>

<HR>

<INS>

<ISINDEX>

<MARQUEE>

<NOSCRIPT>

<P>

<PRE>
 
- szövegszintű elemek <A>

<APPLET>

<BASEFONT>

<BDO>

<BR>

<FONT>

<IFRAME>

<IMG>

<MAP>

<AREA>

<OBJECT>

<PARAM>

<Q>

<SCRIPT>

<SPAN>

<SUB>

<SUP>
itt folytatjuk...
 
kifejezés formázó elemek

 
 
- táblázatok <TABLE>

<CAPTION>

<TBODY>

<THEAD>

<TFOOT>

<TH>

<TR>

<TD>
 
űrlapok

 
 
keretek

 
 
egyéb elemek

 

A HTML leírás olvasmányos formájú, arra készült, hogy végigolvasva megtanulhatsd belőle a weblapok forráskódjának elkészítését. Az elemek részletes bemutatása később is bármikor visszakereshető ismeretanyagot nyújt az egyes elemek alkalmazásának módjáról.

Az elemek leírása a W3C, a World Wide Web Consortium ajánlásának figyelembevételével készült.
Egyes elemek használata a W3C által nem javasolt, ezek a következő HTML verzióban nem fognak szerepelni. A változások oka a HTML nyelv változása, fejlődése, másrészről a Cascading Style Sheet, a CSS stílusnyelv fokozatos elterjedése, amely a HTML-nél sokkal tágabb lehetőséget ad a dokumentum formázására.

Ezt a leírást igyekeztem gondosan összeállítani. Amennyiben mégis hibát fedezel fel benne, kérlek, jelezd, hogy kijavíthassam. Az egyéb segítő észrevételeket is köszönettel veszem itt.
Felhasznált források


Ez a letölthető .zip fájl még nem tartalmazza a fenti tartalom lista minden oldalát. A HTML leírás teljes anyaga hamarosan ugyanott elérhető lesz.

fel...
kezdjük...


ThomasWebMűhely
(c)Katona Tibor
2001-2002