<<<<  282  >>>>

időtartam betartásával, másrészt a mássalhangzók megkülönböztetése, torlódásuk elkerülése, ragozó nyelvünkben a szóvégek teljes kiejtése. (M 43,46,47).

A magánhangzók "alapanyaga" a hangszalagok rezgéséből származó zönge, amit a többi hangképző szerv (a nyelv, az ajkak, a fogak) alakít végleges formájúvá. Némely mássalhangzó "alapanyaga" viszont zörej: ami valamilyen akadálynak leküzdéséből (súrlódva, pattanva stb.) keletkezik. Ha ilyenkor a levegő a gégéből a hangszalagok közül áramlik: zöngés, ha a hangszalagok nem rezegnek: zöngétlen mássalhangzó jön létre (H 33, M 43,45).

Zöngések: b, (d), dz, dzs, g, gy, j, l, m, n, ny, r, v, z, zs.

Zöngétlenek: c, cs, f, h, k, p, s, sz, t, ty.

Zöngés-zöngétlen párok: b/p, (d/t), g/k, v/f, z/sz, zs/s (H 51).

Próbáljuk csak meg: két ajak közt zöngés az m és a b, zöngétlen a p; a nyelvhegy és fogtő között zöngés az n és a d, zöngétlen a t; a nyelvközép és szájpadlás közt zöngés a g és zöngétlen a k; az ajak és fog között zöngés a v, zöngétlen az f. Peregve zöngés az r, és bár a hangszálak közül jön, zöngétlen a h. Példának ennyi elég lesz (M 45), — nem készülünk színésznek.

A magánhangzók tudatos megkülönböztetése (ami szerencsére beszéd közben felesleges) még bonyolultabb:

 

Ajakkerekítéssel

Ajakkerekítés nélkül

Elől képzettek

ö, ő, u, ú, ü,ű,

E, é, i, í

   

(Nyitott szájjal)

Hátul képzettek

A, o, ó, u, ú

(Á)

A táblázatban a betűtípus a nyelvtartásra és fogrésre utal:

Dőlt betüvel : magas nyelvállás, szűk fogrés (pl. u, ú).

Félkövérrel: közepes nyelvállás, közepes fogrés (pl. ö, ő).

Nagybetükkel: alsó nyelvállás tág fogrés (pl. A, E).

Az Á a legalsóbb és legtágabb (M 44).

A hangképzés akkor jó, ha "elől szól", vagyis a rezonanciát lazán, nem görcsösen, a szájpadlás elejére és a fogakra összpontosítjuk (M 40) — így kevesebb hangerővel is messzebbre szólunk!

A másik legfontosabb hangtechnikai fogás talán a zöngés mássalhangzók erősebb színezése rezgő hangszálakkal, (és ha lehet sűrítésük a szövegben). Renyhe ajakmozgás, szűk fogréssel az igénytelen beszédmód sajátsága, de vigyázat a túlzott "szájbólrágós-szájbarágás" is visszataszító primitív szokás!

 

<<<<  >>>>