DEBRECENI EGYETEMGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK
ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS

Szerkesztő bizottság - tanácsadó testület
Magyar nyelvű:
2001-01   2001-02   2002-01   2002-09   2003-12   2004-14   2005-18   2006-19  
Idegen nyelvű:
2001-01   2002-01   2002-08   2003-11   2004-15   2006-24  
Különszámok:
2003-10 (PhD)   2004-13 (PhD)   2005-16 (PhD)   2005-17 (SZAFI)   2006-20 (PhD)   2006-21 (PhD)   2006-22 (PhD)   2006-23 (PhD)   2007-25 (Haltani konferencia)   2008-26 (PhD)  
Impresszum
Debreceni Egyetem Agrártudományi Közlemények - Acta Agraria Debreceniensis
Főszerkesztő - Editor-in-chief: Dr. Jávor András
Szerkesztőség - Editorial office: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Telefon, fax - Phone, fax: (36-52) 508-405
Felelős kiadó - Executive publisher: Dr. Nagy János rektor
Tervezés, szerkesztés - Design, layout: Sóvágó Csilla
HU ISSN 1587-1282 (magyar kötet), HU-ISSN 1588-8363 (angol kötet)
AK-AAD-JAS
Home Page: http://www.date.hu/acta-agraria
E-mail: editor-agraria@date.hu

formai előírások